Tinnituksen ensi kertaa kuuluessa ihmiselle saattaa herätä ahdistusta, pelkoa tai paniikkiakin oireeseen liittyen. Ahdistuneen olotilan aikana ilmaantuu monesti myös paljon ajatuksia, kuten mikä tämä kuuluviin tullut ääni on, onko tämä nyt tinnitusta, paheneeko oire ja jos pahenee niin miten sen kanssa sitten pärjää. Yhteistä näille ajatuksille on, että ne ovat negatiivisia ja pitkälti pahimman vaihtoehdon ajattelua.

Tyypillistä on, että tinnitusta myös kuunnellaan, tarkkaillaan ja analysoidaan ja tämän oman analyysin ja seurannan perusteella tehdään pitkällekin meneviä johtopäätöksiä, joista seuraa lisää huolta, lisää ahdistusta ja myös lisää tarkkailua. Monesti ihmiset ovat hyvin taitavia tässä tarkkailussaan ja laittavat merkille pienetkin muutokset tinnitusäänen kuulumisessa, joko äänen voimakkuuden tai korkeuden osalta.

Tavanomaisesti 98% ihmisistä habituoituu tinnitusääneensä 6-18 kuukauden aikana automaattisesti. Tällä tarkoitetaan sitä, että aivot menettävät kiinnostuksensa ääneen, tottuvat siihen. Ääni ei enää saa aikaan ahdistavia tunteita, negatiivisia ajatuksia eikä vaadi tarkkailua eikä pohtimista. Monilla onkin kokemusta, että aiemminkin tinnitusta on saattanut kuulua lyhytaikaisesti tai ääni on tullut ja taas mennyt jäämättä isommin häiritsemään.

Osalla ihmisistä, noin 15 prosentilla, tämä tinnitukseen habituaatio saattaa kuitenkin pitkittyä kuukausien kestoiseksi ja kahdelle prosentille ihmisistä, joille ilmaantuu tinnitusta, ei tätä habituaatiota lopultakaan itsestään tapahdu. Näitä potilaita voidaan auttaa tinnitukseen erikoistuneen CBT-hoidon keinoin. Tinnituksesta ja sen häiritsevyyttä pahentavista ja ylläpitävistä tekijöistä on tullut usein ihmiselle tässä vaiheessa niin iso vyyhti, että on yksin vaikea päästä eteenpäin. Oireesta on saattanut tulla asia, joka vaikuttaa monella tavalla elämää rajoittavasti ja elämänlaatua huonontavaksi. Henkilö on voinut alkaa välttää tilanteita, joissa kokee tinnituksen pahenevan, kokee tarvetta peittää ääntä, välttää hiljaisia paikkoja ja yöunikin saattanut kärsiä, mikä vie jaksamista ja lisää edelleen oireen häiritsevyyttä. Monesti häiritsevästä tinnituksesta kärsivät ihmiset myös käyttävät paljon aikaa ja rahaa tutkiessaan, selvittäessään ja yrittäessään erilaisia hoitomuotoja tinnituksen pois saamiseksi.

Jos tinnituksesta on tullut lepoa ja rentoutumista häiritsevä sekä elämänlaatua vievä ongelma, kyseessä on häiritsevä tinnitus ja asiantuntija voi auttaa asian kanssa eteenpäin. CBT-menetelmin tapahtuvan hoidon avulla asiantuntijan ohjauksessa henkilö oppii tunnistamaan omassa elämässään tinnituksen häiritsevyyttä ylläpitävät tekijät ja hän saa työkaluja oireen pysyvään hallintaan jatkossa.

CBT-menetelmin tapahtuva hoito on yksilöllisten tarpeiden mukaisesti tapahtuva 6-8 kerran hoitojakso. Paras tapa selvittää, onko kyseinen hoito mahdollinen kohdallasi, on varata 30 tai 60 minuutin etävastaanottoaika itsellesi Audexin tinnituksen hoitoon CBT-menetelmin erikoistuneen ja pätevöityneen psykologi Kristiina Laakson vastaanotolle.