Palvelut

Hoidamme kuulo-oireita, kuten korvien soiminen eli tinnitus, ääniyliherkkyys ja misofonia sekä korvaperäisiä huimausoireita, kuten Menieren tauti ja vestibulaarimigreeni.

Palvelumme yksityishenkilöille

Tarjoamme kuuloalaan erikoistuneen psykologin sekä audiologi-korvalääkärin palveluja kuulo-oireista, kuten korvien soimisesta eli tinnituksesta, ääniyliherkkyydestä tai kuulonlaskusta ja korvaperäisistä tasapainosairauksista kärsiville yksityishenkilöille.

Yrityksen asiantuntijat ovat tehneet pitkään yhteistyötä häiritsevistä kuulo-oireista ja korvaperäisistä huimaussairauksista kärsivien potilaiden auttamiseksi. Yhteistyömme potilaiden hoidossa takaa sen, että potilaan on mahdollista saada kokonaisvaltaista apua ja näkemystä oireeseensa ja sen vaatimaan mahdolliseen jatkohoitoon.

Video-etävastaanotto mahdollistaa potilaiden hoidon kaikkialta Suomessa. Video-etävastaanoton antama hyöty potilaalle on todettu lähivastaanoton veroiseksi kuulo-oireiden, kuten korvien soimisen eli tinnituksen ja ääniyliherkkyyden hoidossa.

Psykologin palvelut yksityishenkilöille

Psykologin vastaanotto ei edellytä lääkärin lähetettä.

30 min neuvontavastaanotto on matalan kynnyksen neuvontakäynti asiakkaille, jotka kaipaavat tietoa ja neuvontaa, miten edetä asiassaan. Sen aikana ei vielä ole mahdollista tehdä varsinaista arviota tarvittavasta hoidosta vaan tätä varten asiakkaan tulisi varata 60 minuutin vastaanotto.

60 min vastaanotto sopii asiakkaille, joilla on häiritsevää kuulo-oiretta, kuten korvien soimista eli tinnitusta, ääniyliherkkyyttä, misofoniaa tai muuta kuuloon tai korvaperäiseen huimaussairauteen liittyvää ahdistusta tai sopeutumisongelmaa siten, että oire herättää jatkuvaa negatiivista tunnereaktiota ja häiritsee elämää. Negatiiviset tunteet voivat olla ahdistusta ja paniikkia, mistä seuraa henkistä kärsimystä, kuten ahdistavia tunteita, keskittymis-, rentoutumis- tai univaikeuksia, välttämiskäyttäytymistä oireen kanssa selviämiseksi tai vetäytymistä sosiaalisista suhteista. Vastaanotolla on hyödyllistä, että kuulo ja korvat on ennalta tutkittu asianmukaisesti lääkärin (kuten korvalääkärin tai audiologi-korvalääkärin) vastaanotolla. Myös äännesaudiometriatutkimuksen tuloksesta on hyötyä.

Psykologin ensivastaanotto on aina etävastaanotto. Tämän etävastaanoton aikana uuden potilaan kyseessä ollen psykologi kartoittaa kanssasi ongelmasi laajuutta, vaikeusastetta, sen vaikutusta elämääsi ja tekee kanssasi suunnitelman jatkohoidon suhteen. Joskus pelkästään kertaluonteinen vastaanotto ja sen aikana käyty keskustelu riittää hoidoksi, eikä jatkohoitoa tarvita. Mikäli jatkohoidon katsotaan olevan tarpeen se voi olla toinen vastaanottokäynti tai mikäli intensiivinen hoitojakso katsotaan tarpeelliseksi voidaan aloittaa oireiden kuntoutukseen erikoistunut hoito kognitiivisen käyttäytymisterapian (CBT) -menetelmin. Hoitojaksosta annetaan sen loputtua loppuraportti. 

Ensimmäisen käynnin jälkeiset tapaamiset voidaan järjestää edelleen etävastaanottona, mutta myös potilaan niin toivoessa lähitapaamisena toimitiloissamme Espoon Keilaniemessä. Lähivastaanotosta sovitaan psykologin etävastaanoton yhteydessä

Psykologin palveluista hyötyvät

 • henkilöt, joilla esiintyy häiritsevää tinnitusta, ääniyliherkkyyttä tai misofoniaa (vastenmielisyyttä tietyille äänille)
 • henkilöt, joilla on kuuloon tai korvaperäiseen huimaussairauteen liittyvää sopeutumisongelmaa
 • henkilöt, joille on tehty edeltävät korvien ja kuulontutkimukset ja jotka ovat jo saaneet tietoa oireestaan, mutta se ei tunnu riittävän
 • henkilöt, joilla ei ole kovin vaikeaa psyykkistä sairautta/ongelmaa tai se on hoidossa
 • henkilöt, joilla oire heikentää työkykyä tai laskee elämänlaatua

Audiologi-korvalääkärin palvelut yksityishenkilöille

Audiologi-korvalääkärin vastaanotot ovat aina etävastaanottoja. Voit varata etävastaanoton pituuden sen mukaan, miten arvioit asiasi vaativan aikaa.

Korvien soiminen ja ääniyliherkkyys vaativat aina aluksi selvittelyä mahdollisen kuulonlaskun poissulkemiseksi ja sen kaltaisten kuulonlaskun syiden diagnosoimiseksi, jotka voivat olla muulla tavoin hoidettavissa.

Mikäli sinulla on häiritsevää tinnitusta tai ääniyliherkkyyttä, eikä kuuloasi ole tutkittu, tai jos sinulla on pulssin tahdissa kuuluvaa tinnitusta, on hyvä varata ensin audiologi-korvalääkärin etävastaanotto muiden syiden poissulkemiseksi. Tinnitus, ääniyliherkkyys- ja misofonia-oireissa voit myös varata audiologi-korvalääkärin etävastaanottoajan oireesi vuoksi ja saadaksesi tietoa sen mahdollisesta taustasta ja yhteydestä kuulonlaskun yhteydessä. Mikäli vastaanoton perusteella todetaan, että hyötyisit hoitojaksosta kognitiivisen käyttäytymisterapian (CBT) keinoin, on mahdollista ohjata sinut jatkohoitoa varten Audexin psykologille.

Mikäli sinulla on ongelmia kuulon kanssa, epäilet itselläsi kuulonalenemaa tai sinulla on ongelmia kuulokojeista huolimatta, voit varata audiologi-korvalääkärin etävastaanoton.

Mikäli sinulla on epäilty tai todettu korvaperäinen huimaussairaus, kuten Menieren tauti tai vestibulaarimigreeni, mutta ongelmia edelleen voit varata audiologi-korvalääkärin etävastaanoton.

Lääkärin etävastaanottokäynti on KELA-korvattava KELA:n etävastaanottotaksan mukaisesti.

Audiologi-korvalääkärin palveluista hyötyvät

 • henkilöt, jotka kaipaavat tietoa kuulo-oireeseensa ja sen yhteydestä tinnitukseen tai ääniyliherkkyyteen
 • henkilöt, joilla on häiritsevää kuulo-oiretta, kuten tinnitusta, ääniyliherkkyyttä tai misofoniaa ja vaaditaan myös selvittelyä mahdollisen kuulonlaskun suhteen
 • henkilöt, joilla on korvaperäiseksi epäiltyä huimausta, jonka diagnoosi on jäänyt epäselväksi tai häiritseviä oireita on edelleen hoidosta huolimatta
 • henkilöt, joilla on kuulemiseen liittyviä ongelmia

Palvelumme terveydenhuollon ammattilaisille

Jos olet terveydenhuollon asiantuntija, kuten

 • korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri
 • työterveys- tai yleislääkäri
 • audionomi-kuulontutkija
 • kuulon kuntoutusohjaaja
 • psykologi tai psykiatri
 • terveydenhoitaja

ja sinulla on potilas, jolla on häiritsevää kuulo-oiretta, kuten tinnitusta, ääniyliherkkyyttä, misofoniaa tai muuta audiologian alan ongelmaa, jonka hoidossa olisi hyötyä erityisosaamisestamme, voit ohjata potilasta varaamaan ajan etävastaanotolle. Audexin vastaanotolla potilas saa lisätietoa ja hoitoa oireisiinsa. Tietoturvallisen videoetävastaanoton avulla meidän on mahdollista hoitaa potilaita kaikkialla Suomessa

Mikäli sinulla herää kysymyksiä asian suhteen voit tarkemman tiedon saamiseksi olla yhteydessä meihin yhteydenotto-lomakkeen avulla.

Psykologin palvelut terveydenhuollon ammattilaisten tueksi

Psykologin vastaanotolla potilas saa tietoa ja ohjausta tinnituksen ja ääniyliherkkyyden hallintakeinoista. Psykologin ensikäynnin arvioidaan potilaan jatkohoidon tarve ja hänen kanssaan voidaan sopia jatkohoitona strukturoitu hoitojakso kognitiivisen käyttäytymisterapian (CBT) keinoin tinnituksen, ääniyliherkkyyden tai misofonian haitan vähentämiseksi. Hoitojaksosta annetaan potilaalle etukäteen selkeä hoito-ohjelma ja hoidon loputtua loppuraportti.

Psykologin vastaanotto ja hoitojakso voidaan toteuttaa joko omakustanteisena palveluna tai ostopalveluna tuottamalla palvelut yksilötapaamisina etä- tai lähivastaanottona. Psykologin vastaanottokäynti tai hoitojakso ei ole KELA-korvattavaa, mutta sitä varten (6 – 8 käyntiä) on mahdollista tiedustella maksusitoumusta potilaan sairaus- tai tapaturmavakuutusyhtiöltä tai työterveyshuollosta. Maksusitoumus on hyvä pyytää 8 käyntiä varten, mutta jos 6 käyntiä potilaan kohdalla riittää, ei jäljellä olevia käyntejä laskuteta.

Audiologi-korvalääkärin palvelut terveydenhuollon ammattilaisten tueksi

Mikäli potilaalla esiintyy tinnitusta, ääniyliherkkyyttä tai kuulemis­ongelmia kojeilla tai ilman, potilasta voidaan ohjata varaamaan Audexin audiologi-korvalääkärin etävastaanotto. Samoin jos potilaalla esiintyy korvaperäiseksi epäiltyä huimausta, jonka diagnoosi jäänyt epäselväksi tai potilaalla esiintyy häiritseviä oireita hoidosta huolimatta.

Tarvittaessa potilas voi saada jatkovastaanoton myös Audexin psykologille, mikäli tälle esiintyy tarvetta.