Palvelut

Hoidamme kuulo-oireita, kuten korvien soiminen eli tinnitus, ääniyliherkkyys ja misofonia sekä korvaperäisiä huimausoireita, kuten Menieren tauti ja vestibulaarimigreeni

Palvelumme yksityishenkilöille

Tarjoamme kuuloalaan erikoistuneen psykologin sekä audiologi-korvalääkärin palveluja kuulo-oireista, kuten korvien soimisesta eli tinnituksesta, ääniyliherkkyydestä tai kuulonlaskusta ja korvaperäisistä tasapainosairauksista kärsiville henkilöille.

Olemme tehneet pitkään yhteistyötä häiritsevistä kuulo-oireista ja korvaperäisistä huimaussairauksista kärsivien potilaiden auttamiseksi, jotta potilaan on mahdollista saada kokonaisvaltaista apua ja näkemystä oireeseensa ja sen vaatimaan mahdolliseen jatkohoitoon.

Olemme tuoneet Suomeen tinnituksen CBT-hoito-ohjelman, joka on vahvan tutkimusnäytön perusteella todettu vaikuttavimmaksi hoitomuodoksi häiritsevään tinnitukseen (American Academy of Audiology 2014). USA:n korvalääkäriyhdistys suosittaa kyseistä hoitoa ensisijaisena hoitona jatkuvaan, häiritsevään tinnitukseen (AAO-HNS 2014). Sillä on saatu lupaavia tuloksia myös ääniyliherkkyyden ja misofonian hoidossa.

Video-etävastaanotto mahdollistaa potilaiden hoidon kaikkialta Suomessa. Video-etävastaanoton antama hyöty potilaalle on todettu lähivastaanoton veroiseksi kuulo-oireiden, kuten korvien soimisen eli tinnituksen ja ääniyliherkkyyden hoidossa.

Psykologin palvelut yksityishenkilöille

psykologi kristiina laakso Psykologin vastaanotolle voit tulla ilman lähetettä. Vastaanotolla on hyödyllistä, että kuulo ja korvat on ennalta tutkittu asianmukaisesti lääkärin (kuten korvalääkärin tai audiologi-korvalääkärin) vastaanotolla. Myös äänesaudiometria-tutkimuksen tuloksesta on hyötyä.

Psykologin ensivastaanotto on aina etävastaanotto, ellei potilas ole edeltävästi tavannut Audexin lääkäriä. Ensimmäisen käynnin jälkeiset tapaamiset voidaan järjestää edelleen etävastaanottona, mutta myös potilaan niin toivoessa lähitapaamisena toimitiloissamme Helsingin Lauttasaaressa.

30 min vastaanotto on matalan kynnyksen neuvontakäynti asiakkaille, jotka kaipaavat tietoa ja neuvontaa, miten edetä asiassaan. Sen aikana on mahdollista tehdä arvio jatkohoidon tarpeesta ja hyödyistä.

60 min vastaanottoa suositellaan asiakkaille, joilla on häiritsevää kuulo-oiretta, kuten korvien soimista eli tinnitusta, ääniyliherkkyyttä, misofoniaa tai muuta kuuloon tai korvaperäiseen huimaussairauteen liittyvää ahdistusta tai sopeutumisongelmaa siten, että oire herättää jatkuvaa negatiivista tunnereaktiota, laskee mielialaa ja tai häiritsee elämää. Negatiiviset tunteet voivat olla ahdistusta ja paniikkia, mistä voi seurata keskittymis-, rentoutumis- tai univaikeuksia, välttämiskäyttäytymistä oireen kanssa selviämiseksi tai vetäytymistä sosiaalisista suhteista.

Ensivastaanoton aikana psykologi kartoittaa kanssasi ongelmasi laajuutta, vaikeusastetta, sen vaikutusta elämääsi ja tekee kanssasi suunnitelman jatkohoidon suhteen. Joskus kertaluonteinen vastaanotto ja sen aikana käyty keskustelu riittää hoidoksi. Mikäli jatkohoidon katsotaan olevan tarpeen se voi olla toinen vastaanottokäynti tai seurantakäynti jatko-ohjeineen.

Intensiivistä hoitoa suositellaan, jos tinnitus tai ääniyliherkkyys herättää jatkuvaa negatiivista tunnereaktiota, rajoittaa elämää, vaikeuttaa rentoutumista, nukkumista sekä keskittymistä ja siten heikentää opiskelu- ja työkykyä. Reaktiona ahdistusta, pelkoa tai paniikkia sekä fyysisiä tuntemuksia, kuten kipua tai painetta korvassa tai päässä. Kyseessä on strukturoitu, yksilöllinen hoito-ohjelma, joka on erikoistunut häiritsevien kuulo-oireiden hoitoon ja jossa on sovellettu kognitiivisen käyttäytymisterapian (CBT) menetelmiä. Kyseessä ei ole perinteinen psykoterapia vaan asteittain tinnituksen tai ääniyliherkkyyden häiritsevyyden vähentämiseen tähtäävä prosessi, joka on potilaalle palkitseva siten, että luottamus selvitä ja konkreettiset keinot oireen kanssa kasvavat. Hoidon aikana potilas oppii tunnistamaan ja vähentämään tinnituksen ja ääniyliherkkyyden häiritsevyyttä ylläpitävät tekijät. Hoito-ohjelma alkaa alkuun tiiviillä kertaviikkosilla tapaamisilla ja potilas saa aina kotitehtäviä ja ohjausta käyntien lisäksi myös tapaamisten välissä. Käyntien lukumäärä ja tiheys riippuu paljolti siitä, kuinka nopeasti potilas oppii kuulo-oireen CBT-prosessin ja soveltamaan taitoa arjessa.

LUE LISÄÄ

Psykologin palveluista hyötyvät

 • henkilöt, joilla esiintyy häiritsevää tinnitusta, ääniyliherkkyyttä tai misofoniaa (vastenmielisyyttä tietyille äänille)
 • henkilöt, joilla on kuuloon tai korvaperäiseen huimaussairauteen liittyvää sopeutumisongelmaa
 • henkilöt, joille on tehty edeltävät korvien ja kuulontutkimukset ja jotka ovat jo saaneet tietoa oireestaan, mutta se ei tunnu riittävän
 • henkilöt, joilla ei ole kovin vaikeaa psyykkistä sairautta/ongelmaa tai se on hoidossa
 • henkilöt, joilla kuulo-oire heikentää työkykyä tai laskee elämänlaatua

Audiologi-korvalääkärin palvelut yksityishenkilöille

Audiologi-korvalääkärin vastaanotot ovat aina etävastaanottoja. Voit varata etävastaanoton pituuden sen mukaan, miten arvioit asiasi vaativan aikaa.

Korvien soiminen ja ääniyliherkkyys vaativat aina aluksi selvittelyä mahdollisen kuulonlaskun poissulkemiseksi ja sen kaltaisten kuulonlaskun syiden diagnosoimiseksi, jotka voivat olla muulla tavoin hoidettavissa.

Mikäli sinulla on häiritsevää tinnitusta tai ääniyliherkkyyttä, eikä kuuloasi ole tutkittu, tai jos sinulla on pulssin tahdissa kuuluvaa tinnitusta, on hyvä varata ensin audiologi-korvalääkärin etävastaanotto muiden syiden poissulkemiseksi. Tinnitus, ääniyliherkkyys- ja misofonia-oireissa voit myös varata audiologi-korvalääkärin etävastaanottoajan oireesi vuoksi ja saadaksesi tietoa sen mahdollisesta taustasta ja yhteydestä kuulonlaskun yhteydessä. Mikäli vastaanoton perusteella todetaan, että hyötyisit hoitojaksosta kognitiivisen käyttäytymisterapian (CBT) keinoin, on mahdollista ohjata sinut jatkohoitoa varten Audexin psykologille.

Mikäli sinulla on ongelmia kuulon kanssa, epäilet itselläsi kuulonalenemaa tai sinulla on ongelmia kuulokojeista huolimatta, voit varata audiologi-korvalääkärin etävastaanoton.

Mikäli sinulla on epäilty tai todettu korvaperäinen huimaussairaus, kuten Menieren tauti tai vestibulaarimigreeni, mutta ongelmia edelleen voit varata audiologi-korvalääkärin etävastaanoton.

Lääkärin etävastaanottokäynti on KELA-korvattava KELA:n etävastaanottotaksan mukaisesti.

Audiologi-korvalääkärin palveluista hyötyvät

 • henkilöt, jotka kaipaavat tietoa kuulo-oireeseensa ja sen yhteydestä tinnitukseen tai ääniyliherkkyyteen
 • henkilöt, joilla on häiritsevää kuulo-oiretta, kuten tinnitusta, ääniyliherkkyyttä tai misofoniaa ja vaaditaan myös selvittelyä mahdollisen kuulonlaskun suhteen
 • henkilöt, joilla on korvaperäiseksi epäiltyä huimausta, jonka diagnoosi on jäänyt epäselväksi tai häiritseviä oireita on edelleen hoidosta huolimatta
 • henkilöt, joilla on kuulemiseen liittyviä ongelmia

Palvelumme terveydenhuollon ammattilaisille

Jos olet terveydenhuollon asiantuntija, kuten

 • korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri
 • työterveys- tai yleislääkäri
 • audionomi-kuulontutkija
 • kuulon kuntoutusohjaaja
 • psykologi tai psykiatri
 • terveydenhoitaja

ja sinulla on potilas, jolla on häiritsevää kuulo-oiretta, kuten tinnitusta, ääniyliherkkyyttä, misofoniaa tai muuta audiologian alan ongelmaa, jonka hoidossa olisi hyötyä erityisosaamisestamme, voit ohjata potilasta varaamaan ajan etävastaanotolle. Audexin vastaanotolla potilas saa lisätietoa ja hoitoa oireisiinsa. Tietoturvallisen videoetävastaanoton avulla meidän on mahdollista hoitaa potilaita kaikkialla Suomessa

Mikäli sinulla herää kysymyksiä asian suhteen voit tarkemman tiedon saamiseksi olla yhteydessä meihin yhteydenotto-lomakkeen avulla.

Psykologin palvelut terveydenhuollon ammattilaisten tueksi

Psykologin vastaanotolla potilas saa tietoa ja ohjausta tinnituksen ja ääniyliherkkyyden hallintakeinoista. Psykologin ensikäynnillä arvioidaan potilaan jatkohoidon tarve. Tarvittaessa jatkohoidoksi suositellaan strukturoitua ja spesifiä häiritsevän tinnituksen, ääniyliherkkyyden tai misofonian hoitojaksoa kognitiivisen käyttäytymisterapian (CBT) keinoin. Hoitojaksosta annetaan potilaalle etukäteen selkeä hoito-ohjelma ja hoidon loputtua loppuraportti.

Psykologin vastaanotto ja hoitojakso voidaan toteuttaa joko omakustanteisena palveluna tai ostopalveluna tuottamalla palvelut yksilötapaamisina etä- tai lähivastaanottona. Psykologin vastaanottokäynti tai hoitojakso ei ole KELA-korvattavaa, mutta sitä varten (6 – 8 käyntiä) on mahdollista tiedustella maksusitoumusta potilaan sairaus- tai tapaturmavakuutusyhtiöltä tai työterveyshuollosta. Maksusitoumus on hyvä pyytää 8 käyntiä varten, mutta jos 6 käyntiä potilaan kohdalla riittää, ei jäljellä olevia käyntejä laskuteta.

Audiologi-korvalääkärin palvelut terveydenhuollon ammattilaisten tueksi

Mikäli potilaalla esiintyy tinnitusta, ääniyliherkkyyttä tai kuulemis­ongelmia kojeilla tai ilman, potilasta voidaan ohjata varaamaan Audexin audiologi-korvalääkärin etävastaanotto. Samoin jos potilaalla esiintyy korvaperäiseksi epäiltyä huimausta, jonka diagnoosi jäänyt epäselväksi tai potilaalla esiintyy häiritseviä oireita hoidosta huolimatta.

Tarvittaessa potilas voi saada jatkovastaanoton myös Audexin psykologille, mikäli tälle esiintyy tarvetta.