Tietoa oireista

Ääniyliherkkyys

Ääniyliherkkyys

Mitä on ääniyliherkkyys?

Ääniyliherkkyys tarkoittaa sitä, että jokapäiväiset äänet koetaan epämiellyttäviksi ja häiritseviksi ja niistä aiheutuu henkilölle merkittävää häiritsevyyttä tai stressiä. Äänten aiheuttama stressi vaikeuttaa jokapäiväistä elämää, häiritsee sosiaalista kanssakäymistä, työntekoa ja vapaa-ajan harrastuksia.

Äänet koetaan epämiellyttävän kovina, jopa pelottavina tai kivuliaina. Ääniyliherkkyys koetaan usein molemmissa korvissa, mutta joillain henkilöillä oire ilmenee vain toisessa korvassa. Usein ääniyliherkkyyteen liittyy tinnitus-oiretta, mutta tämä ei ole välttämätöntä.

Mikä aiheuttaa ääniyliherkkyyttä?

Potilailla, joilla esiintyy ääniyliherkyyttä hermosolut, jotka normaalisti reagoivat korkeampiin äänenvoimakkuuksiin alkavatkin vastata jo alhaisemmilla äänenvoimakkuuksilla, mikä johtaa lisääntyneeseen äänen kuuluvuuden aistimiseen. Ääniyliherkkyyttä kuvaillaan yleensä negatiivisena tunnereaktiona ympäristön ääniin tai ääneen yleensä. Äänen aiheuttaessa negatiivisia tunteita, kuten ahdistusta, pelkoa, ärsytystä tai vihaa, kuulojärjestelmän herkkyys kyseistä ääntä kohtaan lisääntyy edelleen, mikä lisää ääniaistimusta ja johtaa ääniyliherkkyyden kokemukseen. Suurimmalla osalla ihmisistä, joilla on ääniyliherkkyysoiretta, ei ole muita terveydentilaan liittyviä sairauksia.

Aivotutkimukset ovat osoittaneet, että ääniyliherkkyyden yhteydessä aivojen aktivaatiotaso on lisääntynyt ja laajentunut kuuloaivokuoren lisäksi etuaivolohkon (ajatukset, tunteet, tarkkaavuus) ja takaraivolohkon (mielikuvat) alueille, mikä viittaa siihen, että kuulojärjestelmän ulkopuoliset alueet aktivoituvat äänistä.

Sisäkorvakuulonalenemaan ja Meniren tautiin liittyy myös usein herkkyyttä koville äänille, joka ei ole varsinaisesti ääniyliherkkyyttä vaan rekruitment-ilmiö, jossa äänet kuulostavat normaalia kovemmilta.

Mitä on ääniyliherkkyyden CBT-hoito?

Hoidon tavoitteena on auttaa potilasta muuttamaan hänen ääneen kohdistamaansa kognitiivista reaktiota vähentääkseen kokemaansa ääniyliherkkyyteen liittyvää haittaa. Häiritsevyyden laskiessa herkkyys reagoida äänille vähenee jolloin varsinainen sietokyky äänille paranee. Mikäli ääniyliherkkyys liittyy tinnitukseen, niin tinnituksen häiritsevyyden väheneminen CBT-hoidon avulla auttaa myös ääniyliherkkyyteen.