Tietoa oireista

Misofonia

Misofonia

Mitä on misofonia?

Misofonia on tietynlaista, spesifiä ääniyliherkkyyttä, jossa tietyt äänet tuntuvat ärsyttäviltä ja jopa vastenmielisiltä. Näitä ääniä kuullessaan henkilöllä herää voimakkaita tunteita ja reaktioita ääniä kohtaan. Usein nämä äänet ovat toisen henkilön aiheuttamia, kuten ruokailuun liittyvää maiskuttelua, ryystämistä tai niiskuttamista ja naputtamista.

Misofonian yhteys elämänlaatuun

Misofonialla voi olla suuri vaikutus paitsi henkilön omaan myös läheisten elämänlaatuun. Hoitamattomana se voi aiheuttaa merkittävää ahdistuneisuutta ja masennusta sekä haitata oireesta kärsivän potilaan ja hänen perheensä elämänlaatua. Oire voi alkaa varhaisessa teini-iässä. Mitä aiemmin hoito aloitetaan sitä pienempi on riski sille, että potilaalle kehittyisi mielenterveysongelmia, jotka vaatisivat psykiatrista hoitoa.

Mitä on misofonian CBT-hoito?

Hoidon tavoitteena on auttaa vähentämään henkilön kokemaa, misofoniaan liittyvää haittaa siten, että oireen hallinta paranee. Kun liiallinen herkkyys laukaisevalle äänelle hoidon myötä alenee, myös henkilön kokema häiritsevyys oireelle vähenee. Lopullisena tavoitteena on henkilön elämänlaadun paraneminen.