Audex Oy

Meistä

Olemme pitkän työkokemuksen omaavia kuuloalan asiantuntijoita ja  tehneet toistakymmentä vuotta yhteistyötä kuulo-oireita, kuten kuulonlaskua, tinnitusta, ääniyliherkkyyttä sekä korvaperäistä huimausta sairastavien potilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa.  Audexissa toimimme yhteistyössä potilaiden hoitamiseksi ja auttamiseksi.

Mari Havia

Audiologi-korvalääkäri Mari Havia.

Olen koulutukseltani korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri ja audiologi. Audiologi on korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, joka on erikoistunut tutkimaan ja hoitamaan kuulonlaskua, kuulo-oireita ja korvaperäisiä tasapainosairauksia ja joka on suorittanut 2 vuoden audiologian lisäkoulutuksen yliopistosairaalan kuulo-tasapaino -keskuksessa.

Erityisosaamistani on kuulonlasku, tinnitus, ääniyliherkkyys, misofonia, korvaperäiset huimaussairaudet, kuten mm. Menieren tauti, vestibulaarinen migreeni (migreenihuimaus) ja muu korvaperäinen huimaus. Olen väitellyt Menieren taudista ja hoitanut kuulo-ja tasapainohäiriöistä kärsiviä potilaita yli 20 vuoden ajan sairaalaympäristössä sekä HUS:n Korvaklinikan kuulokeskuksessa että HUS:n Hyvinkään sairaalassa. Tämän lisäksi työskentelin 5 vuoden ajan Kuuloliiton ylilääkärinä ja kuntoutusjohtajana vastaten Kuuloliiton lääketieteellisestä asiantuntijuudesta kuulo-tasapainoasioissa, sekä aikuisten ja lasten kuntoutuksesta kuulonlasku-, tinnitus-, ääniyliherkkyys- ja Meniere-potilaiden osalta liiton neljässä eri kuntoutuksen toimintayksikössä. Olen suorittanut tinnitushoidon (CBT-menetelmin) koulutuksen.

Koulutus

 • Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri 2001, Helsingin yliopisto
 • Audiologi 2009, Helsingin yliopisto
 • LT 2004, Helsingin yliopisto
 • EMBA 2019 Aalto yliopisto (Aalto EE)
 • Tinnitus and Hyperacusis Therapy Certificate, Masterclass 2018 ja 2019, Tinnitus and Hyperacusis Therapy Specialist Clinic, London, UK

Työhistoriaa

 • Ylilääkäri ja audiologiasta vastaava lääkäri HUS Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 2013-2020
 • Ylilääkäri ja kuntoutusjohtaja Kuuloliitto ry 2008-2013
 • Erikoislääkäri HYKS Korvaklinikka Kuulo- ja tasapainokeskus 2004-2008

Kristiina Laakso

Psykologi Kristiina Laakso.

Olen hankkinut suuren kokemuksen kuulo- ja tasapainosairauksista kärsivien potilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa työskenneltyäni lähes 20 vuoden ajan psykologina Kuuloliitto ry:ssä ja kuntoutus­asiantuntijana sekä kuntoutusjohtajana Kuuloliiton Kuulo-Auriksen kuntoutustoiminnassa.

Erityisosaamistani on tinnituksen, ääniyliherkkyyden ja misofonian hoito ja kuntoutus kognitiivisen käyttäytymisterapian (CBT) keinoin. Olen myös syvällisesti perehtynyt kuulo- ja tasapainohäiriöistä kärsivien potilaiden psyykkisiin ongelmiin ja niiden hoitoon sekä elämänlaadun parantamiseen. Olen erikoistunut ja pätevöitynyt tinnituksen, ääniyliherkkyyden ja misofonian hoitoon kognitiivisen käyttäytymisterapian (CBT) -menetelmin ja vuodesta 2020 alkaen toiminut kansainvälisen tinnituksen, ääniyliherkkyyden ja misofonian kuntoutuksen asiantuntijaryhmän (The International Clinical Expert Group CEG) jäsenenä.

Koulutus

 • Psykologian maisteri 2003, Helsingin Yliopisto, Valviran laillistama psykologi
 • Tinnitus and Hyperacusis Therapy Certificate, Masterclass 2018 ja 2019, Tinnitus and Hyperacusis Therapy Specialist Clinic, London, UK
 • Certificate for Specialised Rehabilitation Programme for
  Management of Tinnitus, Hyperacusis and Misophonia based on
  Cognitive Behavioural Therapy 01/2021-01/2022
 • Masterclass coordinator/Hashir International Specialist Clinics & Research Institute for Misophonia Tinnitus and Hyperacusis London, United Kingdom 01/2021->

Työhistoriaa

 • Kuuloliiton kuntoutus ja Kuulo-Auris Oy / Kuuloliitto ry 2004-2020
 • Eri toimenkuvat: kuuloalan psykologi, kuntoutusjohtaja ja kuntoutusasiantuntija